LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie -

Op handen | Cursus geloofsopvoeding

Op handen is een cursus die iedereen kan organiseren om jonge ouders toe te rusten in de (geloofs)opvoeding. Het materiaal bestaat uit een handleiding en werkboek, daarnaast is er een training beschikbaar voor de cursusleiders.

-----

19 september: Training voor de cursusleiders 
Klik hier voor meer informatie

-----
Op handen is een cursus voor een groep ouders in verwachting en ouders van jonge kinderen en past goed in de context van kerken of christelijke netwerken. De cursus kan fungeren als voorbereiding of vervolg op de doop maar kan ook los daarvan gegeven worden. 

Doelen:
 • Ouders krijgen toerusting en handvatten voor de (geloofs)opvoeding
 • Ouders ontdekken de waarde van gemeenschap en de betekenis van het verbond
 • Ouders ervaren de inspiratie en steun van andere ouders
Inhoud:
 • Bijeenkomst 1 De geboorte van een ouder – je eigen jeugd en hechting in bijbels perspectief
 • Bijeenkomst 2 Leren geloven – geloven, bidden en bijbellezen met je kind
 • Bijeenkomst 3 Het perfecte plaatje? – de druk van de samenleving en onvoorwaardelijke liefde
 • Bijeenkomst 4 Je geloof voorleven – echtheid, geloven in het dagelijks leven, mijlpalen en rituelen
 • Bijeenkomst 5 Samen opvoeden – de waarde van gemeenschap en de betekenis van het verbond
Vorm: 
De cursus bestaat uit:
Elke bijeenkomst heeft deze onderdelen:
 • DELEN - van ervaringen en verwachtingen met de andere ouders. Dit gebeurt in vaste, kleine gespreksgroepjes aan het begin van elke bijeenkomst.
 • VISIE OP OPVOEDEN - een van de cursusleiders geeft (m.b.v. de handleiding en PPT) uitleg over bijbelse en opvoedkundige principes.
 • OPVOEDPRAKTIJK - een van de cursusleiders geeft (m.b.v. de handleiding en PPT) uitleg over praktische opvoedzaken.
 • DELEN - Ouders verwerken de uitleg in de gespreksgroepjes. Hiervoor worden in de handleiding werkvormen en gespreksvragen aangereikt.
 • Daarnaast bevat het werkboekje nog het onderdeel MEENEMEN: Adviezen, mediatips, literatuurtips en opdrachten voor thuis.

Hoe?
In de algemene handleiding vind je tips en stappen om deze cursus zelf te gaan opzetten en geven.
Via onze webshop kun je de handleiding downloaden en de werkboeken aanschaffen.

 

Ontwikkeling: CGJO
Auteur: Ingrid Plantinga
Tekstbijdragen en meedenken: Marion Weerman, orthopedagoog
Meelezers: José Burger, ds. Bram Hofland, Greetje van der Horst, ds. Wouter Moolhuizen, Mirjam Velema