LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie -

3G trainingstour `Je bent hart nodig`

“We organiseren wel allerlei leuk jeugdwerk, maar volgens mij redden we het daar niet mee.” Herkenbaar? In de 3G trainingstour willen we jou daarbij helpen en samen zoeken hoe we het jeugdwerk vorm kunnen geven in de tijd van nu.

“We organiseren wel allerlei leuk jeugdwerk, maar volgens mij redden we het daar niet mee.”
“Als ik eerlijk ben: ons jeugdwerk staat eigenlijk los van de rest van de kerk.”
“Soms denk ik wel eens: kerkelijk jeugdwerk in deze tijd: kan dat nog wel? De kroeg lijkt zoveel leuker…”

Herkenbaar? Er lijkt een tendens ingezet waarbij we steeds meer activiteiten organiseren voor verschillende leeftijdsgroepen. Waardevol, maar het jeugdwerk kan ook zomaar een op zichzelf staande geloofsactiviteit worden die los komt te staan van de geloofsgemeenschap als geheel. 
Daarnaast lijken we het als kerk ook niet te redden door het organiseren van al die aantrekkelijke activiteiten. Gevoelsmatig kunnen we niet opboksen tegen het uitgaansleven of evenementen. Hoe gaan we hier mee om? En wat kunnen we dan wel doen?

Wij geloven dat  jeugdwerk in de kerk zich pas onderscheidt van andere activiteiten als het een ontmoetingsplek is waar kinderen, tieners en jongeren zich onlosmakelijk verbonden weten met een geloofsgemeenschap van alle generaties. Dat ze merken dat ze er altijd toe doen. We geloven dat het essentieel is voor een geloofsgemeenschap dat jong en oud elkaar ontmoeten, van elkaar leren en met elkaar in gesprek zijn. Om die verbinding te onderhouden hebben we jou hart nodig!

Maar hoe doe je dat dan? In deze 3G trainingstour willen we jou daarbij helpen. Door kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen, en vooral samen te zoeken hoe we het jeugdwerk kunnen integreren binnen alle aspecten van gemeente zijn. 

De 3G trainingstour wordt georganiseerd door NGK-Jeugdwerk, CGJO en Praktijkcentrum en is bedoeld voor gemeenteleden die betrokken zijn bij het doordenken en uitvoeren van het jeugdwerk zoals kinderleiders, jeugdleiders, catecheten, ambtsdragers, beleidsmakers en jeugdwerkers. Daarnaast is iedereen die geďnteresseerd is in het kerkelijk jeugdwerk welkom. 

NB: Naast het hoofdonderwerp van de avond is er volop gelegenheid om al je vragen over alle aspecten van het kerkelijk jeugdwerk te stellen.

Plaats en data
 5 maart 2020   Goede Herder Kerk Oude Veenscheiding 15, 8446 LC Heerenveen
12 maart 2020   Kristalkerk P.C. Hooftlaan 210, 7552 HE Hengelo
19 maart 2020   De Ontmoeting Dorpsstraat 128, 1721 BP Broek op Langedijk
26 maart 2020   Opstandingskerk Biezelingseweg 6, 4421 KN Kapelle
 2 april 2020      Kruiskerk Lisdoddelaan 30, 6832 EC Arnhem


Programma
19:15 Inloop
19:30 Opening
19:45 Hoofdlezing
20:35 Verdiepingstracks
  - Aanhaken in het jeugdwerk: wie, waarmee en wanneer
  - Vieren / kerkdienst met jongeren
  - Pastoraat: zorg voor de gemeente
In alle tracks komen zowel kinderen, tieners als jongeren aan de orde.
21:45 Afsluiting

Investering
De investering voor jou en je mede(be)zoekers bedragen €10,- per persoon.

Aanmelden
Aanmelden (als groep) kan via het aanmeldformulier op de website van het Praktijkcentrum.