LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie -

Landelijke 3G trainingstour

Jeugdwerk anno nu: hoe doe je dat? NGK Jeugdwerk, Praktijkcentrum en CGJO hebben de handen ineen geslagen en organiseren gezamenlijk de 3G Trainingstour.

Ouders en vrijwilligers in het jeugdwerk staan voor een behoorlijke uitdaging. Kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassen zijn een belangrijke doelgroep binnen kerken, maar hoe bereik je hen? Wat spreekt hen aan? Hoe betrek je ze bij het gemeente-zijn?

Samen met ouders, jeugdleiders, catecheten, jeugdwerkers, ambtsdragers, beleidsmakers en -werkers willen we nadenken over het vormgeven van relationeel jeugdwerk om jongeren te verbinden aan Christus én aan zijn gemeente.

Wat kun je verwachten?
– Heldere workshops over kindercatechese, slowcial jeugdwerk, jeugddiaconaat en geloofsopvoeding;
– Eerlijke ervaringsverhalen van bedreven professionals in het jeugdwerk;
– Duidelijke kernpunten waarmee je e.e.a. binnen jouw gemeente in praktijk kunt brengen.

Informatie over de workshops
Kindercatechese
Want juist kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar zijn enorm nieuwsgierig. Ze houden van feitjes en willen graag snappen hoe het zit. Daarom is het prachtig om juist op deze leeftijd meer te bieden dan de losse verhalen die ze horen op club, school of kindernevendienst. In deze workshop ontdek je meer over hoe je kindercatechese kunt opzetten en vormgeven. Je maakt kennis met leerlijnen en werkvormen. Je gaat zelf aan de slag met een leerplan en ontwerpt een bijeenkomst waarin je aangereikte didactische principes toepast. 

Jeugd en diaconaat
Diaconaat kan een van de sleutels zijn om jongeren de essentie van het evangelie te laten zien en te laten ervaren. Tijdens deze workshop gaan we samen op zoek naar een sterkere verbinding tussen diaconaat en jongeren in de gemeente. We bieden handvatten om jongeren daadwerkelijk te betrekken bij het diaconaat van de gemeente.

Slowcial Jeugdwerk
Wanneer is er nu echt sprake van een relatie in het jeugdwerk? Hoe verhoud zich dat met sociale veiligheid? Hoe werk je als gemeente aan het vertragen, echt contact maken en relaties verdiepen?
Dat is waar de workshop Slowcial Jeugdwerk antwoorden bij geeft, door het ook tijdens de workshop te doen.

Geloofsopvoeding
Ouders hebben veel invloed op de geloofsontwikkeling van hun kinderen.  Kinderen brengen veel meer tijd thuis door dan in de kerk. Daarom is het van belang dat ouders  elkaar ondersteunen in de geloofsopvoeding. In deze workshop reiken we handvatten aan hoe je als kerk de ouders kunnen ondersteunen en wat de ouders juist weer kunnen betekenen voor de jeugdleiders. Want de jeugd vaart er wel bij wanneer ouders en jeugdleiders samen optrekken. 

N.B. bij onvoldoende aanmeldingen kan een van de workshops worden geannuleerd.

Plaats en data
De 3G trainingstour toert door heel Nederland en komt dus ook bij jou in de buurt.  
4 oktober 2018 - Leeuwarden - Morgenster (Gkv)
11 oktober 2018 - Zwolle - Zuiderhof (CGK)
15 november 2018 - Hengelo - Kristalkerk (Gkv)
22 november 2018 - Dordrecht - Zuidhovenkerk (CGK)
31 januari 2019 - Assen - Het Lichtpunt (GKv)
7 februari 2019 - Haarlem - Het open huis (CGK)
7 maart 2019 - Ede - NGK de Proosdij
21 maart 2019 - Goes - Ontmoetingskerk (GKv)

Programma
19:15 inloop
19:30 Opening
19:45 Hoofdlezing
20:35 Workshops

Toegang: €10 p.p.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden.