Skip to main content

Respectvol groepswerk / orde houden


Een training van het CGJO

Training Orde Houden op de Bijbelclub

Respectvol omgaan met je groep en met jezelf.

Respectvol omgaan met je groep en met jezelf.

Hoe investeer je in het clubwerk? Zodat het voor iedereen plezierig is. Respectvol met elkaar omgaan vraagt inzet van jeugdleiding en deelnemers. Het gaat niet altijd vanzelf soepel. Wat heb je nodig om de relatie tussen jou en de groep goed te houden?

Wat komt aan bod:

  • Rolmodel
  • Relationeel jeugdwerk
  • Groepsdynamiek
  • Samenwerken met ouders

Heb je een vraag over onze trainingen of wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op!