LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

CGJO - Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie -

Map veilig jeugdwerk

Veilig jeugdwerk in je gemeente invoeren kan een klus zijn. Deze map wil je hierbij helpen en bevat achtergrondinfo, voorbeeldprotocollen en andere informatie om seksuele veiligheid bespreekbaar te maken in jouw gemeente.

Deze map is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Meldpunt Misbruik en de CGJO. De werkmap biedt informatie waarmee kerkraden, samen met de gemeente, aan de slag kunnen om seksuele veiligheid te bespreken en om beleid te maken op dit terrein.
Deze map is de volledige uitwerking van de brochure Veilig Jeugdwerk: in 11 stappen werken aan seksuele veiligheid voor kinderen en jongeren in de kerk.

Voor veilig jeugdwerk is ook een bijpassende training beschikbaar.