Skip to main content
  • Wat is de CGJO

    Wie zijn wij?

    De CGJO is een jeugdwerkorganisatie vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk. We streven ernaar dat er bloeiend jeugdwerk is in elke kerk, met als doel dat jongeren Jezus leren kennen.

Vanaf 1 september 2023 werkt CGJO volledig samen met Kerkpunt. Wij bieden toerusting op maat voor iedereen die in het kerkelijk jeugdwerk actief is. Er zijn trainingen en cursussen voor leiding van clubs, verenigingen, kerkraden en ouders. We inspireren werkers in de kerk via het kwartaalmagazine JEUGD.

Sterker jeugdwerk in lokale kerken, dat is het doel van CGJO en Kerkpunt. De medewerkers van CGJO gaan over naar Kerkpunt. Door deze samenvoeging en de gezamenlijke producten en diensten kan het jeugdwerk in gemeenten nog beter worden ondersteund.

Kwaliteit borgen

Het bestuur van CGJO (Christelijk Gereformeerd Jeugdwerk Organisatie) zag het als noodzaak om de samenwerking te zoeken met een organisatie met een vergelijkbare visie en missie op kerkelijk jeugdwerk. Voorzitter Bram de Vuijst: ‘’Onze huidige verenigingsstructuur werkte niet goed genoeg meer om voldoende kwaliteit te leveren. Er komen steeds meer en steeds complexere vragen. Een professionaliseringsslag was nodig.’’

Samenwerking

Er is al langer een samenwerking tussen Kerkpunt en CGJO in verschillende projecten rondom jeugdwerk zoals recent in het project Samen Jong: een kerk voor alle generaties.

Ook Kerkpunt is blij met deze samenwerking. “Het is een mooie versterking van ons team. We kunnen nu meer kerken op een goede wijze adviseren en begeleiden rondom jeugd en gemeente-zijn van alle generaties” aldus Directeur Kerkpunt, Cors Visser.