Zoeken

  • Categorie

  • Trefwoorden

Nieuw: Clubmateriaal BelievID

Speciaal voor tienerclubs en jeugdverenigingen heeft de CGJO nieuw materiaal ontwikkeld. De clubprogramma's zijn eigentijds, bijbels en gratis. Het materiaal is te bekijken en te downloaden via www.believid.nl Het materiaal is geordend in verschillende thema's, zoals 'jij en de wereld', 'leven met God' en 'relaties en seksualiteit'. Voor elk onderwerp is zowel een 12+ als een 16+ variant beschikbaar. Als CGJO hadden we al langer de wens om eigen werkmateriaal uit te brengen. Jeugdwerkers vroegen ons regelmatig om materiaal dat zowel een degelijke bijbelse inhoud heeft als input geeft om een leuke avond te hebben waarbij de boodschap echt landt in het leven van de jongeren. Ons doel is dat dit materiaal aan deze eisen voldoet. De komende jaren wordt het aanbod met clubprogramma's steeds uitgebreid.

BelievID 58: Kinderwerk

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont: “als je het rustig houden van de kinderen afdwingt met macht, kweek je verzet” | Kinderwerk Wilma Troost: “Kinderen zijn een voorbeeld in geloofsvertrouwen” | Petra Kiks over geloofsontwikkeling bij kinderen. Download de digitale BelievID magazine met daarin onder andere: Interview met kinderwerker Wilma Troost Interview met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont Interview met Suzanne Kooistra - Pastoraat bij kinderen To Read: Aanstekelijk kinderwerk De kerkdienst en huilers in de kerk Movie Monitor: Father's Noah Ark De ontwikkeling van geloof bij kinderen - door Petra Kiks

Jeugdtrends 2021

Wat zijn de trends onder jongeren van 2021? Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer meegewerkt aan de jeugdtrends. In deze trends geven een heel aantal jeugdwerkorganisaties en jeugdwerkers weer wat zij aan trends zien voor het komende jaar. Daarnaast staan er concrete aanbevelingen in hoe je met deze trends kunt omgaan in je jeugdwerk.

Jeugdtrends 2021

Jeugdtrends 2021

“Steun ze in hun eigen initiatief, want ze moeten vaak tegen een heersende cultuur opboksen”

Rik Zweers (29) studeert HBO Theologie, is voormalig jonge theoloog des Vaderland, PopUpDominee bij PopUpkerk Zwolle en houdt zich bezig met kunst, bijbel en recht. Over het klimaat schreef hij eerder: “Kom tot inkeer voordat de aarde als een volle afvalzak uit elkaar klapt”.

Doe je iets voor de wereld? STOP MAAR, HELPT TOCH NIET.

“Eet je geen vlees meer? Avocado’s zijn ook slecht voor het milieu!” “Koop je alleen nog fairtrade chocolade? Je kleding komt uit Bangladesh.” “Drink je geen alcohol meer? Je kan ook overreden worden door een vrachtwagen.”

Tips voor thuisvieren advent en kerst

Advent is een tijd waarin we vanuit de duisternis toeleven naar de komst van het Licht. Advent brengt ons stapje voor stapje dichter bij het vieren van de geboorte van Jezus met Kerst. In de kerk wordt er vaak aandacht gegeven aan advent door de inhoud van de diensten, het branden van adventskaarsen. Het is mooi om ook thuis samen toe te leven naar kerst. Op deze pagina geven we een overzicht van tips, boekjes en materialen voor advent en kerst.

‘Je bent als Christen pas geloofwaardig als je een goede rentmeester bent.’

“Klimaatverandering is het grootste probleem van de 21e eeuw, het zal meer impact hebben dan de coronacrisis” zegt Reinier van den Berg. Wat maakt dat we dan toch maar zo weinig actie ondernemen of de klimaatverandering zelfs ontkennen? Hoe ga je met een klimaatontkenner in gesprek? En is alles wat duurzaam wordt genoemd wel echt duurzaam?

De randkerkelijke jongere bestaat niet

Het blijft een terugkerend topic op kerkenraadstafels en jeugdraadsvergaderingen: wat doen we met onze randkerkelijke jongeren en hoe bereiken we hen? Wat is de beste manier? Hoe doen we hen recht? En randkerkelijkheid: bestaat dat wel?

Zondag van de (geloofs)opvoeding

Van 5 tot en met 11 oktober is het de nationale Week van de opvoeding. CGJO roept samen met het netwerk Rondom het Kind, 11 oktober uit tot zondag van de (geloofs)opvoeding.

Vacature jeugdwerkadviseur

Vacature! We hebben een nieuwe vacature voor jeugdwerkadviseur (16 uur). Je gaat de Christelijke Gereformeerde Kerken ondersteunen en adviseren m.b.t. hun jeugdwerk. Daarvoor onderhoudt je contacten met gemeenten en geef en ontwikkel je trainingen en begeleidingstrajecten...

BelievID 57: Leef!

Reinier van den Berg: "Je bent pas geloofwaardig als je een goede rentmeester bent" | Bas Derks: "Stop maar helpt toch niet." | Willeke klapwijk over duurzaam leven als gezin.

Ik voel me niet de persoon om de wereld te verpesten

Willeke Klapwijk (30), is getrouwd, moeder van een kleuter en een peuter, werkt als administratief medewerker in een kindcentrum en is betrokken bij het initiatief ‘KrijgdeKleertjes’.

Startzondag

Startzondag 2020

Het is goed om je te realiseren dat je hun jeugdleider bent en niet hun hulpverlener

God is genadig voor ons. Zeker. Maar hoe genadig zijn we naar onszelf? En hoe werkt dat bij jongeren? Wat voor invloed heeft prestatiedruk en stress op hen? Op een donderdagochtend bel ik met Eleos medewerker Simone als ze op weg is naar haar werk.

Toerusting mediaopvoeding

De smartphone, het internet, sociale media en games hebben enorme invloed op ons. Welke invloed heeft mediagebruik op de geloofsontwikkeling van onze kinderen?

Handreiking zondag van de geloofsopvoeding

Op 11 oktober is de zondag van de geloofsopvoeding. Om kerken op weg te helpen invulling te geven aan deze zondag hebben we een handreiking ontwikkeld, met het thema 'Op je deurpost'. Het uitgangspunt is de tekst uit Deuteronomium 6 waarin Israel wordt opgeroepen de geboden van HEER in te prenten bij hun kinderen. En deze geboden een zichtbare plaats te geven in het dagelijks leven, bijvoorbeeld op de deurpost.  Deze handreiking bevat: Preekschets Verwerking voor ouders Verwerking voor gezinnen Exegese Liedsuggesties Gebedssuggestie

Check-up gesprek

Hoe staat jullie jeugdwerk ervoor? Met een van onze jeugdwerkadviseurs wordt jullie totale jeugdwerk onder de loupe genomen: hoe staat het ervoor, wat gaat goed, waar liggen nog kansen? Er worden zoveel mogelijk concrete aanbevelingen gedaan.

Contact

Voor (algemene) vragen en opmerkingen kun je bellen of mailen met het kantoor.

Alles wat je doet is geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding is niet altijd makkelijk. Als ouder kun je vragen hebben en struikelen. Hoe ga je hier mee om? En welke rol kan ‘leren van elkaar’ en de kerk hierin hebben? Jeugdwerkadviseur Gerrianne vraagt het aan haar collega Kasper van Helden.

Kinderen leren er niets van als we hun moeilijkheden oplossen

Coaching is populair. Maar kunnen we hier ook iets mee in (geloofs)opvoeding? Jeugdwerkadviseur Kasper stelde die vraag aan kinder- en opvoedcoach Corien Rietberg.

De kerkdienst en het gezin

Iedere kerkdienst zou een gezinsdienst moeten zijn. Dat is mijn diepe overtuiging. Voor mij is namelijk ‘gezin van God’ de mooiste en meest duidelijke manier om de kerkgemeenschap te omschrijven.

Hét gesprek

We zaten op de bank, mijn zus en ik, en mama nam plaats schuin tegenover ons. Mijn handen waren vochtig. Het kon niet anders of er ging iets spannends gebeuren.

We moeten niet beginnen met het zoeken naar een oplossing, maar naast iemand zitten en luisteren

Bert Reinds schreef hij het boek ‘Ik lach wel, maar ik ben niet blij’, over verborgen verdriet bij jongeren. Over dit thema gaat jeugdwerkadviseur Gerrianne met hem in gesprek. Welke rol kunnen jeugdwerkers en ouders hierin hebben?

Welk beeld zet je neer? #geloofthuis

De eerste zondagochtend zonder kerkdienst. We houden een thuisviering met ons gezin. We zitten al snel 2 uur samen aan de eettafel te praten, bidden, knutselen en bijbellezen. Reactie van de kinderen: ‘Kunnen we dit niet altijd doen?’

#jeugdwerkkan

Wil je weer starten met offline jeugdwerk? Tof! In dit artikel vind je een paar ideeën hoe je dat op een goede manier zou kunnen doen.

Geen jeugdactiviteit? Kijk thuis dezelfde film

Veel jeugdactiviteiten zullen niet doorgaan vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Een alternatief is samen thuis een film kijken en erover doorchatten met elkaar.

Column – Op het randje

‘Dus u gaat naar de kerk?!’ de leerling kijkt me meewarig aan. ‘Serieus?! Hoe kan dat nou, u denkt na en bent aardig.’ Kan zomaar een reactie zijn van een leerling van mij. Op het randje, vindt u?

Best Pratice – Gewoon gezellig samen eten!

“Je mag er best wel even over nadenken, maar je moet wel een keuze maken. Want of je bent ‘in’, of je bent ‘out’. Dan verwacht ik ook verder niks van je. Maar als je voor me kiest, dan moet je er ook voor me zijn!”

Movie Monitor 2 New Faith Network

Jongeren zijn overduidelijk bekend met Netflix en inmiddels ook met Disney+. Series en films streamen op je smartphone of tablet is de trend. Biedt New Faith Network een christelijk alternatief?

Het gaat niet over schuld, maar over inzichten en keuzes

Inge Bosscha (43 jaar) is oprichter van het online platform dogmavrij.nl en coach voor kerkverlaters, waar ze regelmatig artikelen publiceert. Ze wil op deze manier de koppeling tussen identiteit en religie onder de aandacht brengen.

5 goede gewoontes

Het boek ``de vijf gewoontes`` worden vijf gewoontes uitgewerkt waarmee je als christen grote impact kunt hebben op het leven van jongeren. Een recensie door Dominik de Bruijne.

Zeg niet: mijn kind gelooft niet meer

Margriet van der Kooi en Wim ter Horst schreven het prachtige boek Als kinderen andere wegen gaan. Jeugdwerkadviseur Kasper van Helden ging met Margriet van der Kooi in gesprek over de vragen van ouders waarvan de kinderen (dreigen) af (te) haken.

We hebben je hart nodig

Jongeren hebben gemeenteleden nodig die vol zijn van Gods liefde en nabijheid. Die Hem willen zoeken en zich door zijn Geest laten vinden en vullen. Jongeren hebben ons hart nodig!

De kerkdienst en een to-the-point-preek

Saai voor je uit kijken, slapende mensen in de kerkbank, langdradige preken, en ondertussen weet je ook precies hoeveel stenen de kerk heeft van onder tot boven. Hoe zorg je dat je je jongeren vasthoudt in de kerkdienst?

Het is het mooiste werk wat er is

Greetje van der Horst is jongerenwerker in de CGK/NGK de Lichtzijde, in Zoetermeer. Hoewel ze officieel 3 dagen per week werkt, is het een 24/7 job, waar ze van geniet. “Dit kwam op mijn pad, 3 jaar geleden, en dat zie het als een cadeautje van God.”

Movie monitor: Believe me

Een jongere die je bijna niet meer in kerk ziet een film aanraden in de hoop dat je er later met hem of haar over kan doorbomen… geen goed plan. Grote kans dat hij of zij het vergeet. Spreek met deze jongere af om met een paar vrienden en vriendinnen

Als iemand deelt: ‘ik geloof het niet meer’ ben je ook met het geloof bezig

Iedereen bij de kerk betrekken lukt niet altijd. Mensen verlaten de kerk. Kunnen we ze dan nog bereiken? Volgens Bob Venus wel. Jeugdwerkadviseur Jenne zocht hem op en vroeg hem hoe dat zit.

Jeugdtrends 2020

Wat jongeren bezighoudt verandert met de tijd. In de Jeugdtrends leggen we vast wat veranderingen zijn onder jongeren. Met deze handreiking hopen we iedereen die met jongeren werkt – binnen en buiten de kerk – te inspireren.

God heeft mij stoutmoediger gemaakt

Rachel Rosier: op televisie doet ze de gekste dingen, ze is spontaan, energiek en avontuurlijk. Hoe kwam ze erachter dat ze deze talenten had? En hoe vind ze het werken bij de tv? Jeugdwerkadviseur Elise belde met haar om het haar te vragen.

Hartelijk Getalenteerd!

Hartelijk getalenteerd: een vrolijke titel voor een vrolijk boek. Ook de omslag van dit boek van Paulien Vervoorn ziet er vrolijk uit. Je krijgt gelijk zin om het te lezen...

De kerkdienst en volwassenen als gást

Ik droom van een kerk waarin niet jongeren ‘te gast’ zijn bij een feestje dat door volwassenen wordt georganiseerd, maar waar jongeren de dienst (uit)maken en volwassenen de gasten zijn. - Thijs Warnaar schrijft over een bijzondere dienst in de CGK Zwolle

Growing Young – Waar doe je goed aan in geloofsopvoeding?

Wie kinderen heeft of jeugdwerk in de kerk doet of heeft gedaan, die zal zich af en toe wel eens afvragen of het met de geloofsopvoeding waar je mee bezig bent wel de goede kant op gaat.

Als je je talenten de ruimte geeft, heeft dit consequenties!’

Hanna Holwerda is schrijfster van onder andere de boeken: Tellen tot je tolt, Knetteren en knallen en Struinen door de schepping. We spraken met haar over talent en science in geloofsopvoeding en jeugdwerk.

Movie Monitor The Blind Side

The Blind Side is niet perse een Christelijke film, maar de familie over wie het gaat komt duidelijk als gelovig gezin op de voorgrond. Moeder Leigh Anne laat haar hart het duidelijkst spreken en we zouden bij haar daden kunnen wijzen naar Jezus’ woorden:

“Een generatiekloof is echt niet nodig“

Hoe kunnen we jongeren helpen bij het ontdekken en inzetten van hun talenten? Wat voor rol speelt de tijdgeest hierin? En wat kan een basisjaar betekenen? Een gesprek op de Evangelische Hogeschool met Els van Dijk (directeur) en Marianne Tucker (decaan).

Draaiboek kinderkerstviering

Van de CGK van Aalten ontvingen we een draaiboek voor en kinderkerstviering. Het vertelt het verhaal van de herders met een sketch en bevat diverse werkvormen.

Kerst programma`s Young & Holy

Young & Holy brengt elke week materiaal uit voor kinder- en jongerenclubs: ``Het geloofsgesprek``. We mogen het kerstprogramma van 2018 gratis met jullie delen.

Het heilige gebeurt

Wat is dat, als ‘het heilige’ in het kerkelijk jeugdwerk gebeurt? En welke bijdrage kunnen en mogen we als kerkelijke gemeenschap leveren om dat heilige onder jongeren de ruimte te geven?

Interview BGT Jongerenbijbel

In het najaar van 2019 komt er een nieuwe jongerenbijbel uit. Jeugdwerkadviseur Elise van Gurp vroeg zich af waarom er wéér een jongerenbijbel uit komt. Ze ging het vragen aan Anne-Mareike Schol.

“Ik was me niet zo bewust van mijn voorbeeldrol”

Op een zonnige middag spreekt Emily clubleider Daniël Jacobs en jongere Sterre van Leeuwen uit de CGK Apeldoorn Oost. Hoe ervaren zij de club? Wat betekenen ze voor elkaar? En waar dromen ze van?

Kerkelijk jeugdwerk, waar doe je het voor?

Als jeugdleider in de kerk kan het gevoel je bekruipen dat je niet weet waar het goed voor is. De kinderen, tieners of jongeren uit je groep groeien door, gaan naar een volgende groep en verdwijnen door allerlei redenen uit je gemeente.

“Zet de jeugdwerker op het podium”

Column van ds. Ton van der Wekken: “Vraag alle nieuwe jeugdwerkers naar voren en vertel wat over wat ze gaan doen.”

Movie Monitor Hugo

Hugo ~ een jongere die een oudere nodig had en andersom

‘We deinzen er niet voor terug om onze kwetsbaarheid te laten zien`

Jeugdleiders zijn voorbeeldfiguren voor jongeren. Maar hoe ben je dat? En als je dan ook nog vader bent? Hoe combineer je dat dan? Jeugdwerkadviseur Elise reisde af naar het hoge noorden om dat te vragen aan Stronglife-oprichter Jeroen voor ’t Hekke

Acht tips om met en voor elkaar te bidden:

1. Maak als club een appgroep aan. Als een jongere iets heeft waar voor gebeden kan worden kan dat in deze appgroep gezet worden. Zo wordt er met elkaar meegeleefd en wordt er voor elkaar gebeden.

Movie Monitor: The Shack ~ wandelen met God

Het komende jeugdkamp van onze kerk heeft ‘gebed’ als thema. De vraag is: weten de jongeren wel tot Wie ze bidden? Al heel snel kwam The Shack ter sprake.

“Elke avond zat de koffer vol!”

Bidden met kleine kinderen hoe doe je dat? En hoe leer je hen zelf bidden? Jeugdwerkadviseur Emily ontdekte in het gesprek met theologe Erika van Nes hoe zij dit heeft aangepakt in haar eigen gezin.

Kerkdienst en … bidden

Het gebed is iets heel bijzonders in het geloof. Je mag als het ware de hemelse troonzaal betreden en persoonlijk in gesprek zijn met God.

Bidden in de middagpauze

Ik meld me tijdens de middagpauze bij het Nuborg College, locatie Lambert Franckens in Elburg. Door Elliot Leuverman uit 4 havo word ik opgehaald en dwars door een mierenhoop van scholieren naar lokaal 110 geleid.

‘Als ik bid zit daar geen muziekje onder in mijn hoofd hoor…’

Bidden kan op verschillende manieren. Een van die vormen is aanbidding, vaak in combinatie met muziek. Maar wat is dat precies? En wat kun je hier met jongeren mee? Jeugdwerkadviseur Jenne sprak daarover met aanbiddingsleider, songwriter en DJ Reyer.

`Je bent zelf een deel van de verhoring van je gebed`

Een van de meest gestelde vragen door jongeren als het over gebed gaat is: heeft bidden zin? En waarom vinden we bidden soms zo lastig? Jeugdwerkadviseur Elise ging in gesprek met Ron van der Spoel over de kracht van ’het geheime wapen van een christen’.

Jongeren betrekken bij de kerk: Vijf tips voor kerkenraden

Hoe betrek je als kerkenraad de jeugd bij de kerk? In dit artikel vijf tips!

Werkvorm: De wensen van tieners inventariseren

Weet u wat de wensen en behoeften van de tieners in uw kerk zijn? Vaak wordt er bij beleidsvorming afgegaan van wat men dénkt dat de jeugd wenst. Beter is om als leiding van de kerk het gesprek met hen aan te gaan. Deze werkvorm helpt daarbij.

Missionair kerk-zijn

‘Alleen wie voor de Joden schreeuwt mag ook Gregoriaans zingen’. Column ds. Niels den Hertog

Pinksterfeest in Biddinghuizen?

Interview met Joël Treuren en Jurjen ten Brinke over mooie kanten en risico`s van de pinksterconferentie van Opwekking.

Movie Monitor : War Room – gebed is een krachtig wapen

Jongeren van jeugdkamp in Oeganda hadden tijdens één van de filmavonden War Room gekeken en zij waren er erg enthousiast over. Nu kan ik jullie oprecht laten weten dat dat deze film de beste christelijke film is die ik gezien heb.

We krijgen vooral hoop en troost terug…

Bekende Nederlanders die niet perse christen zijn het belangrijkste verhaal uit de Bijbel laten vertellen: het lijkt ongeloofwaardig, maar het gebeurt elk jaar als ‘the Passion’ op TV is.

Missionair in Kenia

Missionair ben je op de plek waar God je geroepen heeft. Dat kan in Nederland zijn maar ook in Kenia! Missionair werker Willianne Olweny vertelt wat dit voor haar inhoudt

Ik ben hier elke week om te voetballen…

“Ik ben hier elke week om te voetballen...” Missionair jongerenwerk kan op allerlei manieren. Jeugdwerkadviseur Elise ontdekte in gesprek met jongerenwerker Willem Klapwijk in Zwolle dat dit ook kan door te voetballen.

Op handen | Cursus geloofsopvoeding

Op handen is een cursus die iedereen kan organiseren om jonge ouders toe te rusten in de (geloofs)opvoeding. Het materiaal bestaat uit een handleiding en werkboek, daarnaast is er een training beschikbaar voor de cursusleiders.

Gaan we weer die stenen zoeken?

De meeste kinderen houden van feestvieren. Ze kijken vaak al lang uit naar hun eigen verjaardag en ook het Kerstfeest is een feest waar kinderen veel plezier aan beleven. Maar hoe zorg je er nu voor dat het niet alleen om de kerstboom en het eten gaat?

Kerkdienst en feest?!

De kerkdienst een feest? Het zou wel mooi zijn maar misschien verwacht je het niet direct in de kerk. Want daar gaat het toch over serieuze zaken als zonde en vergeving, gebrokenheid, herstel enz. Logisch toch dat het dan niet altijd een feest is?

Band

Jongeren houden van een band in de kerk zeggen we. Liefst met opwekking of Hillsong. En de ouderen in de gemeente houden het qua muziek liever zoals het is. Want het is toch mooi zo?

Ons Godsbeeld klopt niet

Uitbundige dans, eten en drinken in overvloed en vrolijk gelach. Dat zijn niet echt beelden die bij jongeren boven komen als ze denken aan de kerk. Toch zijn het volgens Matthijs Vlaardingenbroek elementen die prima passen bij feest in de kerk.

Feest in de kerk is heilig – Exodus in films

‘Feest in de kerk’ en een film? Deze keer komen er twee ‘Mozes’ films aan bod. Want de Israëlieten beleefden een heilige nacht toen ze voor de eerste keer Pesach vierden. Het was feest, omdat ze aan de vooravond van hun bevrijding uit Egypte stonden.

Ouders ondersteunen in de gemeente – een stappenplan

Je wilt graag ouders ondersteunen in de gemeente. Misschien heb je er ook wel ideeën voor. Maar waar begin je en hoe pak je het aan? Met dit stappenplan willen we je op weg helpen om concreet handen en voeten te geven aan de ondersteuning van ouders.

Jongeren en sacramenten?

Nu denk je misschien direct al, wie heeft deze (slechte) titel bedacht? Want jongeren kennen toch het hele woord sacramenten niet (meer)? En dat zou best waar kunnen zijn, maar ik hoop niet dat dat het geval is Daarom hier wat tips!

Interview met auteur Samenleesbijbel junior

De Samenleesbijbel Junior: Wat zijn de verschillen met de gewone Samenleesbijbel? En welke tips zijn er voor het samen in de Bijbel lezen met je kinderen? Een interview met drs. Maartien Hutter.

Filmrecensie: Paul – Apostle of Christ

Als er één man is, die in de Bijbel bekend staat om ‘face 2 grace’ dan is het wel Paulus. Het woord ‘genade’ komt veel voor in zijn brieven zoals in Romeinen 5:20: ‘… maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest

“Genade was er al toen jij gemaakt werd!”

In september 2018 komen een prentenboek én een gezinsdagboek uit over de rode draad van Gods liefde in de Bijbel. Een gesprek met een van de auteurs Ingrid Plantinga.

Kerkdienst en… genade

‘Een blokje kaas…’ Ik vraag aan de jongste kinderen voor in de kerk of iemand weet wat er onder het witte kleed op de avondmaalstafel ligt.

Sjoemelen?

Hoe ga je ermee om als ouders zich schuldig voelen, omdat hun kind de kerk heeft verlaten,” vraagt een van de aanwezigen op een toerustingsavond voor wijkteams.

‘Het is bewezen dat als je met muziek bezig bent, je vaak beter bent in wiskunde’

In deze Outline over muziek zijn artiesten, organisten, films en CD’s te vinden. Maar met muziek kun je ook mensen helpen. Kasper en Elise praten hierover met Laurine Jansen (34). Zij is muziekterapeut bij www.muziekpraktijkvivo.nl en komt uit Barneveld.

De Nieuwe Psalmberijming

Zijn de psalmen nog wel van deze tijd? Natuurlijk: de inhoud ervan is tijdloos! Is de manier waarop de psalmen verwoord zijn nog van deze tijd?

Een fiesta voor onze God

Veel kinderen, de mijne in ieder geval, houden van vrolijke muziek. Het liefst muziek waar je ook nog op kunt dansen. Na het op ‘play’ drukken op de cd-speler nadat Make some noise in de lade verdween, was dat precies wat er gebeurde: er werd gedanst.

‘Muziek is een groot kado van God om te helpen één te zijn.’

De Levensbron in Ridderkerk loop helemaal vol. Kinderen, ouders en jongeren, ze zijn allemaal gekomen voor de wereldreis van Trinity en Elly & Rikkert.

Let the music play!

Eén van de jongeren zet rapper Jebroer aan in het jongerenhonk. ‘Ik ben een kind van de duivel’ schalt het door de ruimte. Een jeugdwerker sommeert de jongen deze vreselijke muziek uit te zetten

Les Misérables (2012) … een miserabel, maar aimabel muziekdrama

Viktor Hugo, Franse schrijver en dichter zou eens moeten weten dat zijn roman Les Misérables (1862), ‘de ellendigen’, wel zo’n twintig keer verfilmd is en dat de musical ervan het nog steeds goed doet.

De binnenste schil van de ui

Sela is al twaalf jaar een begrip bij veel Nederlandse kerken en christenen als het om muziek gaat. Onze eigen Kasper praat met Adrian Roest en Tobias Plansoen die we vooral kennen als toetsenist en gitarist van de band.

“Als we geen woorden hebben, moeten we ze vinden.”

Trouw, liefde en seksualiteit lijken drie woorden die in onze samenleving steeds minder met elkaar te maken hebben. De Bijbel koppelt ze wél aan elkaar. Hoe ga je hiermee om richting jongeren?

Een positief praktijkvoorbeeld van een training met Raise-Up.

Ik heb net Klaske Ruitenberg (CGK Drachten) aan de telefoon gehad. Vorig jaar heeft ze op een Huis-van-Belle event Wietske Noordzij van Raise-Up ontmoet.

“Gun je dochter een stuk privé…”

Interview met Sarina Brons over seksuele opvoeding. Wanneer vertel je ‘het’ aan je kinderen? Hoe begin je een gesprek over seksualiteit? En hoe voer je het gesprek over intimiteit als je dochter verkering krijgt?

Een film of serie kan niet zonder?

Een tijdje geleden hield ik voor de jongerengroep een thema avond: Films/series kijken en Christen-zijn. Eén van de stellingen tijdens deze avond was: Series en films met expliciete seksscènes kan je niet kijken als Christen

We moeten even praten!

Misschien herinner je nog het moment dat één van je ouders naar je toe kwam en op een enigszins plechtige toon tegen je zei: “ik wil even met je praten”. Jij merkte dat je vader of moeder zich ongemakkelijk voelde en zelf kreeg je er ook geen fijn gevoel

Artikel Outline Boekbesprekingen:

Er zijn talloze boeken te vinden die gaan over seksualiteit en het bespreekbaar maken van het thema seksualiteit met kinderen en jongeren. Hieronder geven wij een viertal boeken weer die elk hun eigen invalshoek hebben om het onderwerp seksualiteit

Jongeren willen graag iets moois maken van hun leven, ook van hun relaties.

Op een donderdagmorgen in april doe ik mijn laptop aan voor een skype interview met Raise Up. Het was eventjes wat gedoe, maar als alle apparaten eindelijk meewerken kan ik Wietske en Erik goed zien en horen.

Pinksteren in 3 symbolen

Met deze drie symbolen kun je aan kinderen en jongeren de betekenis van Pinksteren toen en nu uitleggen. Geschikt voor kindermoment en kindernevendienst, maar ook om je te tieners te delen bijvoorbeeld in de WhatsAppgroep.

Onderzoek: tieners in de kerkdienst

Hoe kun je tieners op een goede manier bij de kerkdienst betrekken? Met deze vraag van de CGK Zutphen ging jeugdwerkadviseur Kasper van Helden aan de slag.

Bidden met jongeren: hoe doe je dat?

Vijf tips om met en voor elkaar te bidden:

Het sleeptouw en de zak chips

Relaties opbouwen met jongeren gaat niet vanzelf. Dat kan knap lastig zijn. Hoe pak je dat handig aan? Welke valkuilen zijn er?

“Ze vonden het heerlijk dat ze gemist werden…”

Ik zit in de woonkamer bij Bram Hofland. Hij is nu bijna een jaar dominee in de CGK Emmeloord.

“Applaus werkt!”

Relationeel jeugdwerk kan op allerlei manieren. In de CGK Zwolle zijn ze daar volop mee bezig.

Preekvoorbereiding met de jeugd

Hoe betrek je tieners goed bij een kerkdienst? In veel kerken zal die vraag leven.

Vriendelijkheid is altijd de beste keuze

“Mensen zeggen wel eens tegen me: ik vond je geweldig in Jurassic Park, maar ik vind je ook geweldig in Angus!”

Movie Monitor Angus

Angus – op een luchtige manier stilstaan bij het leven van een tiener

vluchteling in jezelf te ontdekken.

Ik ben Rikko Voorberg, 36 jaar en ik woon in Amsterdam. Ik heb 2 kinderen en ben getrouwd met Joanne.

Micha Young Werkboek

Als je op zoek bent naar wat afwisseling op je programma biedt Micha Nederland uitkomst. Met het boekje Doen heb je een Micha-cursus in huis die speciaal gericht is op jongeren.

Geen vis geven maar een hengel

De Keniagroep 2017 is een initiatief vanuit de Protestantse Gemeente Zeewolde

“Kinderen werden overboord gegooid om netten los te maken”

Diaconaat met jongeren is niet alleen de leuke klusjes voor een ander. Soms is het keihard en schrijnend. Tegelijkertijd kun je altijd wat doen, samen met je jongeren. We interviewden Ruben Vlot van International Justice Mission.

Movie Monitor I am Jane Doe

I am Jane Doe – Hoe het recht de gerechtigheid dwarsboomt

Doeners in de catechisatie

Doeners en catechisatie. Het lijkt bijna tegenstrijdig.

‘Ik zie potentie in jongeren’

De vorige Outline ging over muziek en jongeren. Toch hebben we zanger en muzikant Christian Verwoerd bewust voor dit nummer geïntervieuwd.

(OP)VOEDEN IN GELOOF

‘It takes a village to raise a child’ is een Engelse uitdrukking die mooi uitbeeldt dat een kind gevormd wordt door veel factoren.

Ik hou van je!

Hoe vaak zeg je ik hou van je tegen je kind?

Beeldbijbel.nl

www.beeldbijbel.nl is een site waar Bijbelse verhalen en lessen in beeld worden gebracht in leuke strips en korte allegorieën.

Denk alvast na over het vriendje dat blijft slapen

Als kerk kun je ook een rol spelen in geloofsopvoeding. In de CGK Hoogeveen worden al jarenlang de zogenaamde GIO (geloven in opvoeden) avonden georganiseerd.

Je kunt zoveel van elkaar leren!’

Mirjam Velema en Hannah van den Berg zijn allebei moeder. Mirjam van vier en Hannah van drie jonge kinderen. Het afgelopen jaar organiseerden zij samen met een team een Parenting Course binnen hun gemeente, de CGK Zwolle.

Jeugdleiders en ouders

Als jeugdleider heb je te maken met de ouders van de jeugd die je activiteit bezoekt. In het handboek voor jeugdleiders is hier een hoofdstuk aan besteed. Hieronder een korte bespreking.

“ ‘s Ochtends zitten ze met hun hoofd bij de bus…”

“Ik moest eens een verhaal schrijven tijdens mijn pabo-opleiding. Tot mijn verrassing vond men het verhaal zo goed dat het als boek is uitgegeven.`` Willemijn de Weerd over schrijver-zijn, opvoeden en de bus.

Vijf activiteiten rondom kerst

Zoek je nog een leuke activiteit met jongeren rondom kerst? Theatermaker Inès Kok geeft je 5 originele ideeën.

Tips voor (missionaire) kinderclub

Voor de medewerkers van de kinderclub in Lichtenvoorde schreef Kasper een lijstje met concrete tips voor de kinderclub. Hij deelt ze hier graag.

“Het is niet mijn taak om ze bij de kerk te slepen…“

Interview met Johan van de Klooster, missionair werker in Capelle Schollevaar.

Go Girls – 10 – Me in the mirror

Van Plonie Pantjes hebben we het super goede (en zelfgeschreven) clubprogramma `Go Girls` voor meisjes gekregen. Het programma bestaat uit tien delen en is ook zeer geschikt voor meiden zonder kerkelijke achtergrond.

Go Girls – 9 – Grenzen(loos)

Van Plonie Pantjes hebben we het super goede (en zelfgeschreven) clubprogramma `Go Girls` voor meisjes gekregen. Het programma bestaat uit tien delen en is ook zeer geschikt voor meiden zonder kerkelijke achtergrond.

Go Girls – 8 – Valentijn

Van Plonie Pantjes hebben we het super goede (en zelfgeschreven) clubprogramma `Go Girls` voor meisjes gekregen. Het programma bestaat uit tien delen en is ook zeer geschikt voor meiden zonder kerkelijke achtergrond.

Go Girls – 7 – Help! wat gebeurt er nu?!

Van Plonie Pantjes hebben we het super goede (en zelfgeschreven) clubprogramma `Go Girls` voor meisjes gekregen. Het programma bestaat uit tien delen en is ook zeer geschikt voor meiden zonder kerkelijke achtergrond.

Go Girls – 6 – Goede voornemens

Van Plonie Pantjes hebben we het super goede (en zelfgeschreven) clubprogramma `Go Girls` voor meisjes gekregen. Het programma bestaat uit tien delen en is ook zeer geschikt voor meiden zonder kerkelijke achtergrond.

Go Girls – 5 – Kerst, hoop voor de wereld

Van Plonie Pantjes hebben we het super goede (en zelfgeschreven) clubprogramma `Go Girls` voor meisjes gekregen. Het programma bestaat uit tien delen en is ook zeer geschikt voor meiden zonder kerkelijke achtergrond.

Go Girls – 4 – Wat is jouw X-factor?

Van Plonie Pantjes hebben we het super goede (en zelfgeschreven) clubprogramma `Go Girls` voor meisjes gekregen. Het programma bestaat uit tien delen en is ook zeer geschikt voor meiden zonder kerkelijke achtergrond.

Go Girls – 3 – Best Friends Forever

Van Plonie Pantjes hebben we het super goede (en zelfgeschreven) clubprogramma `Go Girls` voor meisjes gekregen. Het programma bestaat uit tien delen en is ook zeer geschikt voor meiden zonder kerkelijke achtergrond.

Go Girls – 2 – Back to School

Van Plonie Pantjes hebben we het super goede (en zelfgeschreven) clubprogramma `Go Girls` voor meisjes gekregen. Het programma bestaat uit tien delen en is ook zeer geschikt voor meiden zonder kerkelijke achtergrond.

Go Girls – 1 – Aangenaam kennismaken

Van Plonie Pantjes hebben we het super goede (en zelfgeschreven) clubprogramma `Go Girls` voor meisjes gekregen. Het programma bestaat uit tien delen en is ook zeer geschikt voor meiden zonder kerkelijke achtergrond.

Het Grote Politieke Spel

Politiek is invloed uitoefenen, maar ook ervaren dat je niet overal invloed op hebt. Jongeren ervaren in dit spel hoe dat werkt!

Grote Witte Tent – Kerk en recreatiewerk

De Grote Witte Tent verzorgt elk jaar interkerkelijk kerk- en recreatiewerk in Luxemburg. Op een ontspannen manier van betekenis zijn voor campinggasten. Je geloof verdiepen in de vakantie. www.grotewittetent.nl

Bergrede memory

Een origineel spel om de Bergrede te bespreken met je jongeren!

Opkijken.nl

Opkijken.nl is een website voor christelijk multimediaal materiaal. Er zijn filmpjes, preken, plaatjes en andere documenten die je kunt gebruiken voor het (jeugd)werk in de kerk of voor je eigen geloofstoerusting.

The Chosen – #bingeJesus

Er zijn al heel wat Jezus films uitgekomen, maar sinds 2019 is er voor het eerst een live action serie over Jezus: The Chosen. Negen afleveringen geheel en al tot stand gekomen door crowdfunding. Het eerste seizoen is uit op de app VidAngel.

Recht doen aan vluchtelingen

Micha Nederland lanceert samen met ZOA de handleiding ‘Recht doen aan vluchtelingen’. Met deze handleiding kunnen jeugdleiders drie bijeenkomsten organiseren voor hun club, catechesegroep of jeugdvereniging. Het materiaal is gericht op jongeren van 14-16.

Dabar – kerk en recreatiewerk

Kerk en recreatiewerk. Op een ontspannen manier van betekenis zijn voor campinggasten. Je geloof verdiepen in de vakantie.

Stichting Present

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Ook erg leuk om met je jeugdgroep te doen!

#Durf te…

Nieuwe leervorm uit de CGK Zwolle waarin ze jongeren een plek bieden op basis van interesse en waar ze hun talent kunnen ontwikkelen. Om die vervolgens in de praktijk kunnen brengen.

Raise up

Raise Up is een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren. Dit doen ze door het geven van trainingen en het delen van kennis en materialen.

Creatief kinderwerk

Leuke site met meer dan 800 ideeen om het geloof uit te leggen aan kinderen. www.creatiefkinderwerk.nl

http://www.ikgeloofhetwel.nl/

Intergeneratief werken? In gesprek komen over de grote vragen van het leven? De website ikgeloofhetwel.nl van ds. Robbert Jansen bied hiervoor een leuke handreiking!

BelievID 56: Geloof in het gezin

Bert Reinds: ``Jeugdwerkers kunnen heel goed verbinden.`` | Struikelende gelovige | Corien Rietberg: ``Kinderen leren er niets van als we hun moeilijkheden oplossen.``

Themamap startzondag 2020: Leef!

Zoals elk jaar brengt de CGJO een map uit voor de startzondag. Het thema van dit jaar is: Leef! Download nu de map met preekschetsen, starters en verwerkingen!

BelievID 55: Hoe betrek je alle jeugd?

Tim Zing!: ``Elk jaar heb ik een geloofs-coming-out`` | Margriet van der Kooi: ``Zeg niet `mijn kind gelooft niet meer``` | Inge Bosscha: ``De kerk verlaten kan een verwarrend en pijnlijk proces zijn`` | Greetje van der Horst: ``Jeugdwerk is het mooiste..

BelievID 54 : Talenten

Rachel Rosier: ``God heeft mij stoutmoediger gemaakt.`` | Els van Dijk: ``Een generatiekloof is echt niet nodig.`` | Boekbespreking: Hartelijk getalenteerd | En nog veel meer leesplezier over talenten.

BelievID 53: Leve de jeugdwerker

Jeroen voor `t Hekke: ``Ouders verwachten soms dat jeugdleiders het magische middel zijn dat hun kind gaat geloven`` | Anne-Mareike Schol: ``Jongeren hebben iets extra`s nodig om de weg naar de bijbel te vinden.``

Themamap jeugdzondag 2019: Lekker belangrijk

Zoals elk jaar brengt de CGJO een map uit voor de jeugdzondag, ook wel startzondag genoemd. Het thema van dit jaar is: Lekker belangrijk! Download nu de map met preekschetsen, starters en verwerkingen!

Outline 52: Bidden

Reyer: ``We zijn gemaakt om te aanbidden`` | Ron van der Spoel: ``Bidden is een geheim wapen`` | Erika van Nes: ``Begin zo vroeg mogelijk`` | Tips om te bidden met je jongeren

Outline 51: Missionair jeugdwerk

Hoe missionair is jouw jeugdwerk en hoe kun je daarin groeien. Deze Outline staat vol met inspirerende voorbeelden en tips over missionair jeugdwerk.

Themamap Geloofsopvoeding

Veel ouders worden graag ondersteund in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. De kerk kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze themamap staat vol met materiaal waarmee ouders in de kerk kunnen worden ondersteund bij de (geloofs)opvoeding.

Outline 50: Feest in de kerk!

``Gewaardeerd worden als mens: dat is voor mij feest!`` | Matthijs Vlaardingerbroek: ``Ons Godsbeeld klopt niet.`` | DJ Roberto Rosso over God en dance | Feestvieren met kinderen | 50e Outline: een terublik!

Outline 49: Genade

Outline 49 staat helemaal in het teken van genade. Hoe leggen we dit begrip uit aan onze kinderen? Hoe genadig zijn jongeren voor zichzelf? Hoe ga je daar als jeugdwerker mee om? En nog veel meer...

Outline 48: Seksualiteit

Seksualiteit en jongeren: wat kun je daar mee? Hoe bespreek je dit onderwerp met kinderen en pubers? In deze Outline veel praktische tips over hoe dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Startmap Face 2 Grace

Download hier de startmap Face 2 Grace en de losse bijlagen. Een complete map voor 2 diensten en verwerkingen voor thuis.

Outline 47 Relationeel Jeugdwerk

Relationeel jeugdwerk, hoe doe je dat? Wat zijn do`s en dont`s? Ervaringsdeskundigen geven praktische aanwijzingen en een onderbouwing over het hoe en waarom van relationeel jeugdwerk. Download hier de volledige Outline!

Outline 46 Geloofsopvoeding

Download hier de volledige Outline over geloofsopvoeding, met onder andere: Interview met Willemijn de Weerd, Interview Parenting Course, GIO avonden en een interview met Fianne de With.

Outline 45 `Jongeren en diaconaat`

Hoe betrek je jongeren bij diaconaat? Wat is er wel en niet mogelijk? Zanger en muzikant Christian Verwoerd, ds Marten van Gurp, Willem-Jan van der Ven (World Servants) Ruben Vlot (IJM) Lude Rozema, Arjan Paas, en Rikko Voorberg geven hun visie en tips.

Startthema 2017-2018: Next2You

Het startthema 2017 - 208 heeft als thema meegekregen: Next2You. Het thema heeft een diaconale insteek en bevat naast de diensten veel materiaal, links en verwerkingstips .

Outline 44 `Muziek`

Met interviews met o.a. Trinity, Sela, Laurine Jansen, het nieuwe startthema en nog veel meer.

Outline 43 Hoop

Magazine Outline `Hoop`

Diacoon `Deel je leven`: hoe betrek je jongeren bij diaconaat?

Hoe betrek je jongeren bij diaconaat? Kan dat überhaupt? In deze speciale uitgave van `Diacoon` worden heel veel concrete tips en achtergronden gegeven hoe je met jongeren met diaconaat aan de slag kan. Als CGJO mochten we hieraan meeschrijven.

Startthema 2016-2017 Comfortzone

Het startthema van het seizoen 2016-2017 is `Comfortzone`. In je comfortzone voel je je veilig. Je bent op een vertrouwde plek.Buiten je comfortzone liggen uitdagingen. Hoe ga je hiermee om en wat zegt de Bijbel? Klik op `meer info` voor de download!

Outline 42 over `Samen zijn`

Klik op `meer info` voor extra informatie en de mogelijkheid om deze Outline als PDF te downloaden.

Outline 41 `Comfortzone`

Klik op `meer info` voor extra informatie en de mogelijkheid om deze Outline als PDF te downloaden.

Jeugdwerktips

Jeugdwerktips

Ondersteuning in de geloofsopvoeding

De CGJO werkt via Geloof in het Gezin samen met andere organisaties om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding. Op deze pagina leest u alles over dit project en wat de CGJO voor u kan betekenen.

Jouw huis, Gods thuis

Met dit project kun je als kerk ouders van tieners inspiratie en praktische handvatten bieden voor geloven achter de voordeur. Het project duurt vijf weken en bestaat o.a. vijf inspirerende filmpjes en opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan.

3G trainingstour AFGELAST

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de 3G trainingstour afgelast. We hopen dat we in het najaar de trainingstour kunnen voortzetten.

Tieneropvoeding

Wanneer kinderen in de puberteit komen staan ze voor de uitdagende taak zich los te maken van hun ouders. Ook op het vlak van geloven gaan ze eigen keuzes maken. Hoe ga je al ouder hier wijs mee om?

Catechesetraining

De tijd dat jongeren automatisch naar catechese gaan lijkt voorbij. Hoe bereiken we ze dan nog? Hoe richten we onze catechese zo in dat het jongeren aanspreekt en ze blijven komen?

Jongeren en de eredienst

Hoe betrek je tieners goed bij een kerkdienst? Tieners groeien op in een tijd waarin snelheid, authenticiteit en beelden centraal staan. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Moet alles maar veranderd worden aan de dienst of zijn er nog andere mogelijkheden?

Jeugdtrends

Welke trends en ontwikkelingen zijn er waar te nemen als het gaat om de jeugd? Wat betekend dit voor de manier waarop we kerk zijn en het jeugdwerk inrichten? Een training waarbij maatschappelijke ontwikkelingen worden vertaald naar concrete tips.

Jongeren bereiken in hun eigen netwerk: pastoraat anno nu

De tijd dat jongeren automatisch in de kerk te vinden zijn lijkt voorbij. Hoe bereiken we ze dan nog? Waar vinden we de jongeren van nu en hoe geven we vorm aan onze pastorale opdracht?

Op handen | Training voor cursusleiders

Je bent enthousiast over de cursus ‘Op handen’ en wilt graag de cursus bij jou in de gemeente aanbieden. Kom dan naar de training voor cursusleiders om toegerust aan de slag te gaan.

Orde houden

Hoe fijn zou het zijn als iedereen op de club rekening houdt met elkaar en jouw gezag als jeugdleider erkend! Orde op de club is echter geen vanzelfsprekendheid, maar iets waar je elke keer weer in moet investeren.

Training veilig jeugdwerk

Veilig jeugdwerk bespreekbaar maken in je gemeente kan lasitg zijn. Je kunt op vragen stuiten of weerstand. Deze training helpt je daarbij. Een jeugdwerkadviseur van de CGJO komt langs en vertelt over de achtergronden, geeft tips etc.

Verschillende generaties in je jeugdwerk

Kinderen, pubers, (jong)volwassenen en ouderen: ze zitten allemaal in je gemeente. Hoe kun je deze verschillende leeftijdsgroepen samen laten optrekken? In deze training leer je hoe jou jeugdwerk hierin het voortouw kan nemen!

Hoe vertel ik een (Bijbel)verhaal?

Vertellen is een kunst zeggen ze. Maar tegelijk zijn er genoeg ideeën en handreikingen die je kunnen helpen als je je verteltechniek wil verbeteren.

Kerkenraadstraining

Speciaal voor kerkenraden heeft de CGJO een training ontwikkeld waarin we kijken naar de verschillende generaties die in jullie kerk zitten en hoe je daar (beleidsmatig) mee om zou kunnen gaan. Ook leuk voor een kerkenraadsweekeinde!

Geloofsopvoeding en huisbezoek

‘Je bemoeit je niet iemands opvoeding!’, wordt vaak gedacht. Toch wil je graag ouders ondersteunen in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen, ook wanneer je met hen in gesprek bent bijvoorbeeld op een huisbezoek.

Geloofsopvoeding: In gesprek

Hoe kom je met je (klein)kind in gesprek over het geloof? Hoe kun je daarin groeien?

Geloofsopvoeding: Bijbellezen, bidden en zingen

Dat Bijbellezen en bidden bij de geloofsopvoeding hoort is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar hoe houd je de aandacht van kinderen erbij? Hoe voorkom je dat de situatie ontstaat dat er nog ‘even snel’ een stukje uit de bijbel moet worden gelezen?

Seksuele opvoeding

Hoe gaan we met onze kinderen het gesprek over seksualiteit aan? Op welke leeftijd begin je en wanneer vertel je wat? Hoe dragen we de christelijke waarden en normen over aan onze kinderen?

Doe-bijeenkomst voor gezinnen

Met behulp van creatieve opdrachten ga je met je gezin aan de slag rondom de gelijkenis van de verloren zoon. Een programma met voor elk wat wils, voor praters, denkers en doeners, voor kinderen, pubers en jongeren.

Kinderangsten

Monsters onder het bed zijn eng en kinderen kunnen daardoor niet slapen. En zo zijn er meer angsten die kinderen kunnen plagen. Hoe kun je hier als christelijke ouders goed mee omgaan?

Gezinsmomenten, feesten en mijlpalen

Binnen deze toerusting zal er aandacht worden besteed aan hoe je als gezin mijlpalen en de christelijke feestdagen met elkaar kunt beleven en vieren.

Visie op geloofsopvoeding

Als je beseft hoe enorm groot de invloed van ouders is op de geloofsontwikkeling van kinderen, dan heb je als kerk alle reden om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen in hun waardevolle taak! Maar hoe doe je dat nu als kerkenraad?

Een stapje verder…

Soms is een training van 1 avond niet genoeg en is er behoefte aan follow-up. In overleg kan het CGJO maatwerk-trajecten verzorgen waarin we jullie langer begeleiden, zodat ook op de langere termijn groei gewaarborgd wordt.

Coaching

De CGJO biedt jeugdwerkers, predikanten en ambtsdragers coaching op maat. Met coaching helpt de CGJO om de talenten van werkers beter tot hun recht te laten komen.

Supervisie

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren.

Werkbegeleiding

Als je als jeugdwerker voor een kerk aan de slag gaat is het eerste periode vaak heel intensief. Je bent de enige met deze rol in de gemeente. Je moet vaak zelf het wiel uitvinden en je plek verwerven. Enige begeleiding kan dan zeer gewenst zijn.

Omgaan met pubers

O wat zijn we lief die pubers...! Maar soms zou je ze ook het liefst even wegstoppen. Want dat omgaan met pubers niet altijd even makkelijk is, lijkt een open deur. Hoe ga je goed om met deze leeftijdsgroep?

Trainingen en begeleiding

Trainingen en begeleiding

Steun ons

De CGJO staat voor veilig, bloeiend en christelijk jeugdwerk in elke (CGK) kerk in Nederland met als doel dat jongeren Jezus leren kennen. Dit doel willen we bereiken door het trainen en toerusten van jeugdleiders, kerkenraden en jongeren zelf. Een deel van onze kosten wordt gedekt door een bijdrage vanuit het landelijk kerkverband van de CGK. Dit is erg fijn, maar niet voldoende voor ons werk. Helpt u daarom mee?

Over ons

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) is een jeugdwerkorganisatie vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk. We streven ernaar dat er bloeiend jeugdwerk is in elke (CGK) kerk, met als doel dat jongeren Jezus leren kennen.

Downloads

DownloadsDe rode draad van Gods liefde – Ontdek het samen

De Bijbel is een mooi boek om samen met kinderen thuis, in de kerk of op school te lezen. Maar het bevat zo veel verhalen, gedichten en wijsheden dat je er soms in verdwaalt. De rode draad van Gods liefde laat zien dat er één verhaal is dat alles met elkaar verbindt: het verhaal van Gods liefde. Met dit boek kunnen volwassenen samen met kinderen ontdekken hoe Gods liefdevolle reddingsplan als een rode draad door de Bijbel loopt en ook nu nog verder mag gaan in ons eigen leven. Het boek past ook uitstekend bij kinderen vanaf de bovenbouw van de basisschool. Daarnaast biedt dit boek missionaire mogelijkheden.

De rode draad door de christelijke feesten – Gezinsdagboek

Uniek! Samen in het gezin de christelijke feesten in perspectief zetten, ontdekken wie God is en hoe zijn reddingsplan door de feesten heen duidelijk wordt. Het boek biedt voor elk feest een aantal weken van voorbereiding en vieren. Elke week bevat een uitgebreid gezinsmoment en vijf kortere themastukjes met vragen en creatieve opdrachten voor kinderen van verschillende leeftijden tot ca. 12 jaar. Achterin zit een pakket voor een vlaggenlijn. Het boek biedt regelmatig opdrachten om een vlag op te hangen met symbolische kleur, vorm of tekst. Zo ontstaat het feest in eigen huis. Dit boek is ook uitstekend te gebruiken op scholen en in kerken.

Handboek voor kinder- en jeugdpastoraat

Dit boek is een handboek uit de serie Werkers in de Kerk. Jongeren en ouderen verschillen nogal van elkaar. Jongerenpastoraat vraagt dan ook om een andere aanpak dan het pastoraat aan volwassenen.